2020-07-23

През юли. 2020 г., проект за гранулация на калциев хлорид в процес на изграждане за qinghai laisuo

През юли. 2020 г., проект за гранулация на калциев хлорид в процес на изграждане за qinghai laisuo