ကိုယ်တို့အကြောင်း

Banghua International Granulation Engineering Co. လုပ်ဆောင်မှု ၊ ဘန်ခို့ ဘန်းကို အသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်များ အရ အဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းများနှင့် အပြည့်အစုံ အသုံးအနှုန်းများကို ပေးထားသည်။ ● Calcium Chloride (CaCl2) Production Line (Granulation Line or Flaking Line) ● ဘာသာစကား (K2SO4) ● ရောဂါ ၊ ဂျပန် နိုင်ငံ မှ လုပ်ငန်း နဲ့ ၊ ရုရှား ၊ အန္တရာယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ လုပ်ဆောင် မှု တွေ အတွက် အလွန် တန်ဖိုး ထား တယ် ။ ကမ္ဘာ မြေကြီးအကဲ များ နှင့် အတူတကွ အတူတကွ အမှုဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဘန်ခု ဟာ ပုံစံ တစ်စု နှင့် ပုံစံ ပုံစံ နှစ် ခုကို အသုံးပြုသည် ။ ဥပမာ ၊

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

ကာလ စီ စ် ခို လီ ယာ ရီ ယီ ယို ဒီ လို ပြုလုပ် သူ က သင့် ကို ဖော်ပြ ပေး မယ် ။

ကာလ စီ ခို လီ ဒီ လို ဆက်ဆံ ရေး လုပ်ဆောင် သူများ က ကာလ စီ ခေါ် ခို လီ ဒီ (အများ စွာ သော ခို လို ရို လ် ဟု ခေါ် ဆို ထားသည်) ဥပမာ ၊


ကာလ စီ ယ်

ဤ ဆောင်းပါး တွင် ကာလ စ် ခို လီ ဒီ လို လ် လိုင်း ၏ မှန်ကန် မှု ကို ဖော်ပြ ထားသည် ။


ဥပမာ ၊ ၂၀၂၀, Calcium cloride granulation ပရောပ္ပား

ဥပမာ ၊ ၂၀၂၀, Calcium cloride granulation ပရောပ္ပား


ဥပမာ ၊

ဒါပေမဲ့ မိသားစု ၊ အများ အားဖြင့် Calcium ခို လီယာဒ် သည် ၆၈% အောက်ခြေမှတ်ချက် ရှိပါတယ် ၊


ဥပမာ ၊

ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ သက်သေခံ တွေ ရဲ့ အန္တရာယ် တွေ ၊


ကာအို ရန် ဆေးဝါး များ ၏ အရည်အသွေး များ ကား အ ဘယ် နည်း ။

ကော လျက် ၊ ကော လျက် ၊


ဥပမာ ၊

ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊


ကိန်

Kaolin ကျန်းမာရေး တန်ခိုးများ၏ အန္တရာယ်ကွဲမှု ကုမ္ပဏ္ဌာန်ကို အတွက် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ အဲ ဒါနဲ့ ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာကို ပြုပြင် ပြဿနာဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၊


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်