2021-08-02

Tillverkaren av kalciumklorid produktionslinje visar dig: Vad är kalciumkloridid

Kalciumklorid produktionslinje tillverkare berättar att kalciumklorid (vanligen känt som klor) är ett kalciumsalt som består av klor och kalcium.