2021-09-07

Vilka egenskaper är Kaolin torktumlare produkter

Kaolin torktumlare är en torkningsutrustning, som används ofta i gruv utrustning. Indelat i direkt värmeöverföring Kaolin torktumlare och indirekt värmeöverföring Kaolin torktumlare.